Địa điểm tổ chức :

IndoChina Plaza - 239 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Nhất Best Line

Skater Nguyễn Tiến Sơn

Nhì Best Line

Skater Timothy Mcmeel

Ba Best Line

Skater An Đoàn

Highest Ollie

Skater Nguyễn Quốc Bảo